Asystent rodziny i edukator osób starszych

Asystent rodziny i edukator osób starszych

Program studiów Asystent rodziny i edukator osób starszych przygotowuje studentów do pracy z rodzinami i osobami starszymi, zapewniając im niezbędne umiejętności i wiedzę. Studenci zdobędą kompetencje w obszarze wsparcia osób starszych, planowania i realizacji działań edukacyjnych oraz organizacji pracy z rodzinami. Program obejmuje również zagadnienia związane z promocją zdrowia i aktywnością seniorów.