Doradztwo zawodowe z podstawami przedsiębiorczości

Doradztwo zawodowe z podstawami przedsiębiorczości

Studenci kierunku Doradztwo zawodowe z podstawami przedsiębiorczości zdobędą umiejętności niezbędne do udzielania wsparcia w zakresie planowania kariery zawodowej. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z diagnozowaniem predyspozycji zawodowych, opracowywaniem strategii rozwoju kariery oraz promocją przedsiębiorczości. Absolwenci będą gotowi do pracy jako doradcy zawodowi lub samodzielnego rozpoczęcia działalności gospodarczej.