INDUSTRY 4.0

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do transformacji cyfrowej w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych. Absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności z zakresu koncepcji przemysłu 4.0. Ponadto zostanie im przekazany najbardziej aktualny, kompleksowy oraz praktyczny know-how, dotyczących rozwiązań cyfrowych wykorzystywanych
w przemyśle oraz doskonalenie kompetencji managerskich niezbędnych do wdrażania strategii cyfryzacji.

Adresatami studiów są:

 • osoby posiadające tytuł magistra, inżyniera lub licencjata, które są zainteresowane uzyskaniem kompetencji z zakresu lidera w przemyśle 4.0,
 • właściciele firm w i menedżerów zarządzających, chcących wdrażać koncepcje cyfrowej transformacji w zarządzaniu, organizacji, produkcji, marketingu, sprzedaży i HR.

Program studiów – INDUSTRY 4.0

Program obejmuje 170 godzin zajęć dydaktycznych i realizowany jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.

Absolwenci nabywają wiedzę (know) oraz umiejętności jej wykorzystania (how). Będą przygotowani do roli członka zespołu pracującego nad projektami unowocześnienia fabryki oraz do rozmów o inicjatywach Przemysłu 4.0 w firmach produkcyjnych.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.

CZAS TRWANIA I WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się ONLINE w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024, tj. październik 2023 r.

 • Optymalizacja planowania produkcji
 • Kompetencje społeczne
 • Lean manufacturing w przemyśle czwartej generacji
 • Zarządzanie Projektami
 • Efektywna logistyka wewnętrzna – od Push do Pull
 • Podstawy projektowania wykorzystujące Industry 4.0
 • Maintenance 4.0 – utrzymanie ruchu z elementami IoT
 • Finanse w przedsiębiorstwie
 • Narzędzia występujące w czwartej rewolucji przemysłowej

PŁATNOŚCI ZA STUDIA

Bez wpisowego!
Opłata za jeden semestr wynosi 2500 zł (całość 5000 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

Rekrutacja trwa od 1 sierpnia br.

 • rekrutacja elektroniczna – rejestracja w systemie teleinformatycznych oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego – e-rekrutacja,
 • złożenie wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Studentów (Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice). 
 • podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

ul. Skalniaków 6b, 59-101 Polkowice
Biuro Obsługi Studentów: tel. 887 380 094