Rekrutacja na studia online

Witamy w sekcji poświęconej zasadom rekrutacji na studia online. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego oraz wymaganych dokumentów. Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby być dobrze przygotowanym na każdy etap rekrutacji.

Na wstępie

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą online: oferowanymi programami studiów. Możesz odwiedzić naszą stronę internetową, przeczytać o naszej historii, misji i wartościach, a także poznać wykładowców i treści programowe. Jeśli jesteś zainteresowany zdalnymi studiami i naszą ofertą, możesz przejść do kolejnego etapu.

Etapy rekrutacji

Proces rekrutacji składa się z kilku etapów, które pomagają nam poznać kandydatów lepiej i ocenić ich wybór studiów online. Oto podstawowe etapy, które mogą występować w naszym procesie rekrutacyjnym:

  • rekrutacja elektroniczna
  • złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Wymagane dokumenty

Podczas rekrutacji będziemy prosić o dostarczenie niezbędnych dokumentów, które są konieczne do przetworzenia Twojej aplikacji na studia online. Oto lista typowych dokumentów, które mogą być wymagane:

  • podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy
  • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Klauzula informacyjna

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, prosimy o zapoznanie się z naszą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat tego, jak gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy Twoje dane znajdziesz w naszej polityce prywatności.