BIBLIOTEKOZNAWSTWO

dziewczyny-czytelniczej-ksiazki-obsiadanie-w-bibliotece

Studia adresowane

do osób legitymujących się ukończeniem  studiów magisterskich z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy planują podjąć pracę w bibliotekach publicznych, szkolnych i pedagogicznych.

W trakcie studiów słuchacz pozyska ogólną wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej a także przygotowanie zawodowe dające możliwość podjęcia pracy w instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentów.

Program studiów – BIBLIOTEKOZNAWSTWO

Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki

CZAS TRWANIA I WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Trzy semestry.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyk. Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024, tj. październik 2023 r.

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo
 • Historia bibliotek i książek
 • Biblioterapia. Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym
 • Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza
 • Informacja naukowa
 • Technika pracy umysłowej
 • Misja i strategia rozwoju współczesnej biblioteki
 • Metodyka pracy z czytelnikiem z dysleksją
 • Systemy biblioteczne
 • Tworzenie serwisów internetowych
 • Zbiory biblioteczna, ich opracowanie i ochrona
 • Edukacja medialna
 • Praktyka

PŁATNOŚCI ZA STUDIA

Opłata za jeden semestr wynosi 1200 zł (całość 3600 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

DO USTALENIA

 • rekrutacja elektroniczna
 • złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.
 • podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

Brzeg
ul. Piastowska 14, 49-300 Brzeg