fotografia-powaznej-rudzielec-brodaty-uczen-przygotowywa-do-egzaminu-w-kawiarni

HISTORIA

Adresatem studiów są

osoby legitymujące się ukończeniem  studiów magisterskich z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy chcą prowadzić zajęcia z przedmiotu Historia na wszystkich poziomach kształcenia bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie.

Studia mają charakter kwalifikacyjny umożliwiający uzyskanie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do nauczania przedmiotu z zakresu Historii oraz poszerzenie wiedzy historycznej (teoria i praktyka) w wymiarze potrzebnym do nauczania tego przedmiotu w szkołach na wszystkich poziomach kształcenia.

Program studiów – HISTORIA

Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki

CZAS TRWANIA I WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Trzy semestry.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyk. Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024, tj. październik 2023 r.

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Historia Polski XIX w.
 • Historia nowożytna Polski do 1795r
 • Historia powszechna XIX w.
 • Historia nowożytna powszechna
 • Historia średniowieczna Polski
 • Historia powszechna średniowieczna
 • Historia Polski 1918-1944
 • Historia Polski po II wojnie światowej
 • Dydaktyka nauczania historii (w klasach IV-VIII)
 • Dydaktyka nauczania historii (w szkole ponadpodstawowej)
 • Historia powszechna po II wojnie światowej
 • Historia starożytna powszechna
 • Wstęp do badań historycznych
 • Archeologia ziem polskich
 • Nauki pomocnicze historii
 • Praktyka

PŁATNOŚCI ZA STUDIA

Opłata za jeden semestr wynosi 1200 zł (całość 3600 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

DO USTALENIA

 • rekrutacja elektroniczna
 • złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.
 • podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

Brzeg
ul. Piastowska 14, 49-300 Brzeg