pozytywny-zenski-uczen-w-szklach-robi-pracie-domowej

JĘZYK POLSKI – Studia online

Celem studiów

jest wyposażenie Słuchacza w niezbędną wiedzę (w tym polonistyczną, gramatyczną, czy teoretycznoliteracką) oraz umiejętności potrzebne do nauczania przedmiotu Język polski. Ponadto istotne dopełnienie stanowią wiadomości obejmujące emisję i higienę głosu.

Studia mają charakter kwalifikacyjny umożliwiający uzyskanie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

Adresatem studiów są osoby legitymujące się ukończeniem  studiów magisterskich z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy chcą prowadzić zajęcia z przedmiotu Język polski na wszystkich poziomach kształcenia bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie.

Program studiów – JĘZYK POLSKI

Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.

CZAS TRWANIA I WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Trzy semestry.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyk. Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024, tj. październik 2023 r.

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Gramatyka języka polskiego
 • Kultura języka polskiego z praktyczną stylistyką
 • Dydaktyka nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII
 • Dydaktyka nauczania języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
 • Poetyka i analiza dzieła literackiego
 • Literatura powszechna
 • Literatura renesansu, baroku, oświecenia z analizą tekstów literackich
 • Literatura romantyzmu i pozytywizmu z analizą tekstów literackich
 • Literatura Młodej Polski i XX w, z analizą tekstów literackich
 • Literatura dla dzieci i młodzieży
 • Tekst literacki w szkole – analiza i interpretacja
 • Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania
 • Wiedza o kulturze współczesnej
 • Praktyka

PŁATNOŚCI ZA STUDIA

Opłata za jeden semestr wynosi 1200 zł (całość 3600 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

DO USTALENIA

 • rekrutacja elektroniczna
 • złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.
 • podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

Brzeg
ul. Piastowska 14, 49-300 Brzeg