praca-w-grupie

SOCJOTERAPIA

Adresatem studiów są

osoby, które chcą nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu diagnozy procesów grupowych, planowania i realizowania zajęć socjoterapeutycznych, kierowania grupą podopiecznych oraz ewaluacji oddziaływań pedagogicznych podejmowanych wobec grupy. Po zakończeniu studiów będą Państwo mogli podjąć pracę w między innymi placówkach opiekuńczo – wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych.

Program studiów – SOCJOTERAPIA

Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki

CZAS TRWANIA I WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Dwa semestry.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyk. Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024, tj. październik 2023 r.

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania
 • Sytuacja prawna młodzieży niedostosowanej społecznie
 • Profilaktyka i terapia uzależnień
 • Socjoterapia w instytucjach o charakterze zamknietym i środowisku otwartym
 • Konstruowanie indywidualnych programów socjoterapeutycznych
 • Metodyka resocjalizacji
 • Czas wolny dzieci i młodzieży
 • Metody pracy z grupą socjoterapeutyczną
 • Profilaktyka zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży
 • Trening interpersonalny
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Trening zastępowania agresji (ART.)
 • Trening samoświadomości
 • Praktyka

PŁATNOŚCI ZA STUDIA

Opłata za jeden semestr wynosi 1200 zł (całość 2400 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

DO USTALENIA

 • rekrutacja elektroniczna
 • złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.
 • podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

Brzeg
ul. Piastowska 14, 49-300 Brzeg