Studia Podyplomowe Online

O systemie kształcenia

Cieszymy się, że odwiedzasz naszą stronę! Jesteśmy dynamicznym konsorcjum uczelnianym z wielkimi tradycjami, dedykowanym w dostarczaniu wysokiej jakości edukacji i inspirującego środowiska akademickiego. Naszym celem jest wspieranie rozwoju naszych studentów i przygotowanie ich do osiągnięcia sukcesu w karierze. Zapraszamy Cię do zapoznania się z naszą ofertą kształcenia, wyjątkowymi programami studiów oraz zasobami, które zapewnią Ci niezapomniane doświadczenie edukacyjne. Przygotuj się na fascynującą podróż po świecie wiedzy i możliwości!

Poznaj nas!

Studia podyplomowe online prowadzone są przez konsorcjum dwóch prężnie działających szkół wyższych, z których każda, w trakcie swojej ponad 20-letniej historii, wypromowała już kilka tysięcy absolwentów. Dzięki podjętej współpracy i połączeniu zasobów dwu uczelni, oferujemy bogatą gamę programów studiów podyplomowych i wysoką jakość kształcenia. Uczestnicy mogą korzystać z perspektyw i doświadczeń najlepszej kadry naukowo-dydaktycznej, co sprzyja interdyscyplinarnemu podejściu i rozwijaniu szerokiej wiedzy. Oferowane przez nas studia umożliwiają nawiązywanie kontaktów z studentami i wykładowcami z całej Polski, a to stwarza możliwość budowania rozległej sieci zawodowych i personalnych kontaktów, które mogą okazać się wartościowe w przyszłości.

Wybierz właściwy kierunek

Zdobądź umiejętności i narzędzia niezbędne do diagnozowania i oceny potrzeb rozwojowych osób z różnymi niepełnosprawnościami. Studia kwalifikacyjne z Pedagogiki Specjalnej, ze specjalizacją w Diagnozie i Terapii Pedagogicznej, przygotują Cię do przeprowadzania diagnoz pedagogicznych, identyfikowania mocnych stron i obszarów wymagających wsparcia. Będziesz mógł/mogła opracowywać indywidualne plany działania, uwzględniając różnorodne potrzeby uczniów i dostosowując metody i strategie pedagogiczne.

Przełamuj bariery i otwórz drogę do rozwoju dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studia kwalifikacyjne z Pedagogiki Specjalnej, ze specjalizacją w Oligofrenopedagogice, pozwolą Ci zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z osobami z ograniczonymi zdolnościami intelektualnymi. Będziesz mógł/mogła tworzyć i dostosowywać programy edukacyjne oraz metody pracy, które uwzględniają unikalne potrzeby, zdolności i cele rozwojowe tych osób.

Otwórz świat komunikacji dla osób z niepełnosprawnością słuchową. Studia kwalifikacyjne z Pedagogiki Specjalnej, ze specjalizacją w Surdopedagogice, umożliwią Ci zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy z osobami z uszkodzeniem słuchu. Nauczysz się różnych technik i metod komunikacji, w tym języka migowego, wspomagania komunikacji i technologii asystujących, aby umożliwić uczniom efektywne uczestnictwo w procesie edukacyjnym i społecznym.

Otwórz świat wiedzy i możliwości dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. Studia kwalifikacyjne z Pedagogiki Specjalnej, ze specjalizacją w Tyflopedagogice, umożliwią Ci zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy z osobami z ograniczeniem wzroku. Nauczysz się różnych technik i metod edukacji i rehabilitacji, takich jak pismo Braille’a, korzystanie z urządzeń asystujących i rozwijanie innych zmysłów, aby umożliwić uczniom efektywne uczestnictwo w procesie edukacyjnym i społecznym.

widok-z-przodu-nauczyciela-nauczajacego-dziecko-liczyc

Edukacja i wsparcie: Studia kwalifikacyjne z Pedagogiki Specjalnej, ze specjalizacją w Edukacji, Terapii i Wspomaganiu osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, umożliwią Ci zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy z osobami z autyzmem. Nauczysz się różnych strategii i metod edukacyjnych, które wspierają rozwój komunikacji, umiejętności społecznych, samodzielności i funkcjonowania osób z autyzmem. Twój wkład jako pedagog specjalny będzie polegał na tworzeniu bezpiecznej i dostosowanej przestrzeni edukacyjnej, która spełnia unikalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

dziecko-zdobywa-edukacje-w-domu

Studia kwalifikacyjne z zakresu pedagogiki specjalnej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka pozwalają na rozwijanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności związanych z pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które wymagają dodatkowego wsparcia i terapii w ich rozwoju. Będziesz zgłębiać zagadnienia dotyczące diagnozy i oceny rozwoju dziecka, planowania i realizacji programów wspomagania, tworzenia indywidualnych planów terapeutycznych, komunikacji z rodzicami i innymi specjalistami oraz prowadzenia terapii i interwencji wczesnego wspomagania rozwoju. Studia te skupiają się na zrozumieniu specyfiki rozwoju dziecka w wieku wczesnym, a także na rozwijaniu umiejętności pracy z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym np. opóźnieniem w rozwoju, zaburzeniami sensorycznymi, trudnościami w uczeniu się czy spektrum autyzmu. Będziesz mieć możliwość pracy w przedszkolach, szkołach, placówkach wczesnego wspomagania rozwoju, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodkach terapeutycznych, gdzie będziesz wspierać dzieci w ich rozwoju, dostosowywać programy edukacyjne do ich potrzeb, prowadzić terapię i współpracować z rodzicami. Studia kwalifikacyjne z pedagogiki specjalnej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka umożliwiają Ci przyczynienie się do poprawy jakości życia i edukacji dzieci w wieku wczesnym, zapewnienia im równej szansy na rozwój i osiąganie pełnego potencjału.

kobieta-robi-terapie-mowy-z-malym-blond-chlopcem

Wpływaj na rozwój komunikacji i zdolności językowych osób z różnymi trudnościami mowy. Studia kwalifikacyjne z Pedagogiki Specjalnej, ze specjalizacją w Logopedii, umożliwią Ci zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do diagnozowania, terapii i wspomagania osób z zaburzeniami mowy, języka i komunikacji. Nauczysz się różnych technik terapeutycznych, ćwiczeń i strategii, które pomogą w poprawie artykulacji, rozwoju mowy, czytania i pisania.

uczniowie-dziela-sie-pomyslami-w-klasie

Wpływaj na proces resocjalizacji i reintegracji społecznej osób z trudnościami behawioralnymi i konfliktami społecznymi. Studia kwalifikacyjne z Pedagogiki Specjalnej, ze specjalizacją w Pedagogice Resocjalizacyjnej, umożliwią Ci zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy z osobami, które miały problemy z prawem lub znajdują się w trudnej sytuacji społecznej. Nauczysz się strategii interwencji, prowadzenia programów resocjalizacyjnych, budowania relacji i umiejętności społecznych oraz pracy z rodzinami i społecznością.

srednio-strzal-nauczyciela-czytajacego-dzieciom

Odkryj moc działania poprzez kreatywne zajęcia. Studia kwalifikacyjne z Pedagogiki Specjalnej, ze specjalizacją w Terapii Zajęciowej, umożliwią Ci rozwinięcie umiejętności w pracy z osobami o różnych niepełnosprawnościach. Nauczysz się projektować i prowadzić terapeutyczne zajęcia, wykorzystując sztukę, muzykę, ruch, rękodzieło i wiele innych form ekspresji. Będziesz mógł/mogła wspierać rozwój jednostek poprzez aktywność i twórczość, dostosowując zajęcia do indywidualnych potrzeb i celów terapeutycznych.

dziewczyny-czytelniczej-ksiazki-obsiadanie-w-bibliotece

Odkryj świat wiedzy i literatury. Studia kwalifikacyjne w dziedzinie bibliotekoznawstwa to idealny wybór dla osób pasjonujących się książkami, badaniem i udostępnianiem informacji. Nauczysz się zarządzać zasobami bibliotecznymi, klasyfikować materiały, prowadzić badania i wspierać czytelnictwo. Dodatkowo, dzięki możliwości uzyskania uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu, będziesz w stanie podzielić się swoją wiedzą z młodszymi pokoleniami.

biolog

Studia kwalifikacyjne z biologii, nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, otwierają możliwość dzielenia się pasją i wiedzą biologiczną z uczniami. Będziesz rozwijać umiejętności planowania i prowadzenia zajęć, przygotowywania atrakcyjnych materiałów dydaktycznych oraz oceniania postępów uczniów. Ta ścieżka studiów pozwoli Ci wpływać na rozwój młodych umysłów i inspirować ich do odkrywania fascynującego świata biologii.

remiks-ucznia-z-chemii-i-edukacji-naukowej

Studia kwalifikacyjne z chemii, nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, otwierają drzwi do podzielenia się wiedzą chemiczną z uczniami. Będziesz rozwijać umiejętności planowania i prowadzenia zajęć, przygotowywania eksperymentów oraz oceniania postępów uczniów. Ta ścieżka studiów pozwoli Ci inspirować i rozwijać zainteresowanie chemią wśród młodych umysłów, przygotowując ich do lepszego zrozumienia świata nauki i jego zastosowań.

tak-to-robisz-grupa-mlodych-ludzi-w-ubranie-pracujacych-w-nowoczesnym-biurze


Studia kwalifikacyjne z Edukacji dla Bezpieczeństwa, nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, przygotują Cię do dzielenia się wiedzą i umiejętnościami z zakresu bezpieczeństwa wśród uczniów. Będziesz rozwijać umiejętności planowania i prowadzenia zajęć, przygotowywania materiałów edukacyjnych oraz oceniania postępów uczniów w dziedzinie bezpieczeństwa. Ta ścieżka studiów pozwoli Ci nie tylko nauczyć uczniów praktycznych umiejętności dotyczących bezpieczeństwa, ale także promować świadome i odpowiedzialne podejście do różnych aspektów życia, takich jak bezpieczeństwo osobiste, cyfrowe, drogowe czy ekologiczne. Będziesz mieć możliwość wpływania na rozwój młodych ludzi i przygotowywania ich do radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, propagując kulturę bezpieczeństwa.

koledzy-z-ksiazkami

Studia kwalifikacyjne z etyki, nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, umożliwią Ci dzielenie się wiedzą i refleksją na temat wartości, norm moralnych i odpowiedzialnego postępowania. Będziesz rozwijać umiejętności planowania i prowadzenia zajęć, analizowania moralnych dylematów oraz wspierania uczniów w kształtowaniu własnych systemów wartości. Ta ścieżka studiów pozwoli Ci nie tylko nauczyć uczniów krytycznego myślenia i podejmowania moralnie uzasadnionych decyzji, ale także inspirować ich do empatii, szacunku i społecznej odpowiedzialności. Będziesz mieć możliwość wpływania na rozwój moralny i etyczny młodych ludzi, pomagając im budować solidne fundamenty dla ich przyszłego życia społecznego i zawodowego.

powazny-mlody-nauczyciel-geometrii-kaukaskiej-w-okularach-siedzacy-przy-biurku-z-szkolnymi-narzedziami-w-klasie-trzymajacy-klepsydre-pionowo-patrzac-na-nia

Studia kwalifikacyjne z fizyki, nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, otwierają możliwość dzielenia się wiedzą i fascynacją fizyką z uczniami. Będziesz rozwijać umiejętności planowania i prowadzenia zajęć, przygotowywania eksperymentów oraz oceniania postępów uczniów. Ta ścieżka studiów pozwoli Ci inspirować i rozwijać zainteresowanie fizyką wśród młodych umysłów, pomagając im zrozumieć prawa natury, eksplorować zjawiska i zastosowania fizyki w życiu codziennym. Będziesz mieć możliwość wpływania na rozwój myślenia naukowego i analitycznego młodych ludzi, przygotowując ich do lepszego zrozumienia świata i jego funkcjonowania.

usmiechnieta-blondynka-studiuje-w-domu

Studia kwalifikacyjne z geografii, nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, otwierają drzwi do dzielenia się wiedzą o świecie i jego różnorodności geograficznej z uczniami. Będziesz rozwijać umiejętności planowania i prowadzenia zajęć, przygotowywania materiałów dydaktycznych oraz oceniania postępów uczniów w dziedzinie geografii. Ta ścieżka studiów pozwoli Ci inspirować młodych ludzi do odkrywania różnych aspektów geografii, takich jak klimat, krajobrazy, społeczeństwo i gospodarka. Będziesz mieć możliwość wpływania na rozwój świadomości przestrzennej, globalnego myślenia i ekologicznej odpowiedzialności uczniów, przygotowując ich do zrozumienia i aktywnego uczestnictwa w światowym kontekście.

fotografia-powaznej-rudzielec-brodaty-uczen-przygotowywa-do-egzaminu-w-kawiarni

Studia kwalifikacyjne z historii, nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, umożliwią Ci dzielenie się wiedzą o przeszłości i jej znaczeniu z uczniami. Będziesz rozwijać umiejętności planowania i prowadzenia zajęć, przygotowywania materiałów edukacyjnych oraz oceniania postępów uczniów w dziedzinie historii. Ta ścieżka studiów pozwoli Ci nie tylko przekazać fakty historyczne, ale także rozwijać umiejętności krytycznego myślenia, analizy źródeł i interpretacji wydarzeń. Będziesz mieć możliwość wpływania na rozwój świadomości historycznej, zrozumienia kontekstu społecznego i kulturowego oraz budowania tożsamości uczniów, przygotowując ich do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i świadomego podejmowania decyzji na podstawie przeszłości.

Studia kwalifikacyjne z informatyki, nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, otwierają drzwi do dzielenia się wiedzą o technologii i programowaniu z uczniami. Będziesz rozwijać umiejętności planowania i prowadzenia zajęć, tworzenia programów nauczania oraz oceniania postępów uczniów w dziedzinie informatyki. Ta ścieżka studiów pozwoli Ci inspirować młodych ludzi do odkrywania światowych trendów technologicznych, rozwijania umiejętności programowania i kreatywnego rozwiązywania problemów. Będziesz mieć możliwość wpływania na rozwój kompetencji cyfrowych, logicznego myślenia i umiejętności współpracy uczniów, przygotowując ich do wyzwań cyfrowego społeczeństwa i przyszłych ścieżek zawodowych.

nauczyciel-prowadzacy-zajecia-z-jezyka-angielskiego

Studia kwalifikacyjne z języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej pozwalają na rozwijanie umiejętności nauczania i komunikacji w języku angielskim wśród najmłodszych uczniów. Będziesz zdobywać wiedzę z zakresu metod nauczania języka angielskiego, tworzenia atrakcyjnych materiałów dydaktycznych oraz prowadzenia aktywnych zajęć rozwijających kompetencje językowe i kulturowe. Ta ścieżka studiów pozwoli Ci wpływać na rozwój językowy i międzykulturowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, przygotowując je do komunikacji w globalnym środowisku i otwierając przed nimi szanse na dalszą edukację w języku angielskim. Będziesz mieć możliwość tworzenia przyjaznego i angażującego środowiska edukacyjnego, w którym dzieci będą rozwijać umiejętności językowe w naturalny i przyjemny sposób.

dzieciak-pod-duzym-katem-pokazujacy-jej-rysunek-z-nauczycielem

Studia kwalifikacyjne z języka niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej pozwalają na rozwijanie umiejętności nauczania i komunikacji w języku niemieckim wśród najmłodszych uczniów. Będziesz zdobywać wiedzę z zakresu metod nauczania języka niemieckiego, tworzenia atrakcyjnych materiałów dydaktycznych oraz prowadzenia aktywnych zajęć rozwijających kompetencje językowe i kulturowe. Ta ścieżka studiów pozwoli Ci wpływać na rozwój językowy i międzykulturowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, przygotowując je do komunikacji w niemieckojęzycznym środowisku i otwierając przed nimi szanse na dalszą edukację w języku niemieckim. Będziesz mieć możliwość tworzenia przyjaznego i angażującego środowiska edukacyjnego, w którym dzieci będą rozwijać umiejętności językowe w naturalny i przyjemny sposób.

pozytywny-zenski-uczen-w-szklach-robi-pracie-domowej

Studia kwalifikacyjne z języka polskiego, nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, otwierają drzwi do dzielenia się wiedzą o języku polskim i literaturze z uczniami. Będziesz rozwijać umiejętności planowania i prowadzenia zajęć, analizowania tekstów literackich oraz doskonalenia umiejętności komunikacyjnych uczniów. Ta ścieżka studiów pozwoli Ci nie tylko przekazać zasady gramatyki i ortografii, ale także rozwijać umiejętności czytania, pisania i interpretacji tekstów. Będziesz mieć możliwość wpływania na rozwój umiejętności językowych, kreatywności i refleksji uczniów, przygotowując ich do skutecznego porozumiewania się w piśmie i mowie oraz do rozwijania pasji do literatury i kultury polskiej.

chlopiec-student-z-kreda-obok-tablicy

Studia kwalifikacyjne z matematyki, nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, otwierają drzwi do dzielenia się wiedzą matematyczną i rozwijania umiejętności logicznego myślenia z uczniami. Będziesz rozwijać umiejętności planowania i prowadzenia zajęć, tworzenia zadań i problemów matematycznych oraz oceniania postępów uczniów. Ta ścieżka studiów pozwoli Ci inspirować młodych ludzi do odkrywania fascynujących zasad matematyki, rozwijać ich umiejętności rozwiązywania problemów i logicznego rozumowania. Będziesz mieć możliwość wpływania na rozwój myślenia analitycznego, umiejętności matematycznych i kreatywności uczniów, przygotowując ich do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami matematycznymi w życiu codziennym i dalszej edukacji.

dziewczyna-z-widokiem-z-boku-uczy-sie-grac-na-pianinie

Studia kwalifikacyjne z Muzyki i Plastyki w Szkole Podstawowej pozwalają na rozwijanie umiejętności nauczania i inspiracji w dziedzinie muzyki i plastyki wśród uczniów w wieku szkolnym. Będziesz zdobywać wiedzę z zakresu teorii i praktyki muzycznej oraz sztuk plastycznych, a także metodyki nauczania tych przedmiotów. Będziesz rozwijać umiejętności planowania i prowadzenia lekcji, tworzenia atrakcyjnych i kreatywnych działań artystycznych oraz oceniania postępów uczniów. Ta ścieżka studiów pozwoli Ci wpływać na rozwój artystyczny i twórczy uczniów, rozwijając ich zdolności muzyczne, plastyczne i estetyczne. Będziesz mieć możliwość inspirowania uczniów do eksploracji różnych form wyrazu artystycznego, rozwijania ich wyobraźni, wrażliwości i umiejętności komunikacji przez muzykę i plastykę.

uczniowie-omawiaja-obiekt-badania

Studia kwalifikacyjne z Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej z Poradnictwem Młodzieżowym i Rodzinnym pozwalają rozwijać umiejętności i wiedzę potrzebną do pracy z młodzieżą i ich rodzinami w kontekście wsparcia emocjonalnego, rozwoju i poradnictwa. Będziesz zdobywać umiejętności w obszarze diagnozy i analizy sytuacji życiowych młodzieży oraz technik poradnictwa, które pomogą Ci wspierać ich rozwój emocjonalny, społeczny i edukacyjny. Studia te skupiają się również na pracy z rodzinami, oferując narzędzia i strategie umożliwiające wspieranie rodziców i opiekunów w procesie wychowawczym. Ta ścieżka studiów umożliwia Ci tworzenie i realizowanie programów opiekuńczo-wychowawczych, a także świadczenie wsparcia psychologicznego i doradczego dla młodzieży i ich rodzin, pomagając im osiągnąć pełny potencjał i dobrze funkcjonować w społeczeństwie.

krawcy-pracujacy

Studia kwalifikacyjne z Techniki pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu różnorodnych dziedzin technicznych. Będziesz zgłębiać zagadnienia związane z budową, projektowaniem, produkcją i utrzymaniem różnych urządzeń, maszyn i systemów technicznych. Studia te skupiają się na nauce praktycznych umiejętności technicznych, takich jak montaż, naprawa, konserwacja oraz rozwiązywanie problemów technicznych. Będziesz rozwijać umiejętności projektowania, analizy technicznej, programowania oraz posługiwania się narzędziami i technologiami stosowanymi w dziedzinie techniki. Ta ścieżka studiów otwiera przed Tobą możliwości pracy w różnych branżach, takich jak przemysł, budownictwo, transport, energetyka czy telekomunikacja, gdzie będziesz mógł/mogła wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności techniczne do rozwiązywania problemów i tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

dorosly-stara-sie-osiagnac-prace-i-zycie-osobiste

Studia kwalifikacyjne z Wychowania do Życia w Rodzinie pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z edukacją i wsparciem rodzinnym. Będziesz zgłębiać zagadnienia dotyczące rozwoju rodziny, relacji między jej członkami, komunikacji, wartości oraz funkcji rodziny. Studia te skupiają się na rozwijaniu umiejętności pracy z rodzicami i opiekunami, oferując narzędzia i strategie, które umożliwią Ci udzielanie wsparcia w obszarach takich jak wychowanie dzieci, zdrowie rodziny, planowanie rodziny, komunikacja rodzinna, radzenie sobie ze stresem i konfliktami. Będziesz rozwijać umiejętności doradcze, edukacyjne i interwencyjne, które pozwolą Ci wspierać rodziny w budowaniu zdrowych i harmonijnych relacji oraz rozwijaniu umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w społeczeństwie. Ta ścieżka studiów otwiera przed Tobą możliwości pracy w placówkach edukacyjnych, poradnictwie rodzinnym, organizacjach społecznych czy instytucjach opieki nad rodziną.

grupa-ludzi-cwiczacych-razem-na-swiezym-powietrzu

Studia kwalifikacyjne z Wychowania Fizycznego pozwalają na rozwijanie umiejętności nauczania i promowania aktywności fizycznej wśród uczniów. Będziesz zdobywać wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, biomechaniki i psychologii sportu, a także metodyki nauczania wychowania fizycznego. Studia te skupiają się na rozwijaniu umiejętności planowania i prowadzenia zajęć, organizacji rozgrywek sportowych, dbania o bezpieczeństwo podczas aktywności fizycznej oraz rozwijaniu zdrowego stylu życia. Będziesz mieć możliwość inspirowania uczniów do regularnej aktywności fizycznej, rozwijania ich sprawności motorycznej, umiejętności sportowych i świadomości zdrowotnej. Ta ścieżka studiów umożliwia Ci pracę w szkołach, klubach sportowych, ośrodkach rekreacyjnych czy instytucjach zajmujących się promocją zdrowia i sportu. Będziesz mógł/mogła wpływać na zdrowy rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny uczniów, kształtując ich pozytywne nastawienie do aktywności fizycznej i sportu.

mlode-dziewczyny-dziela-sie-z-notatkami

Studia kwalifikacyjne z Przygotowania Pedagogicznego, nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, przygotują Cię do pracy w obszarze edukacji i nauczania, rozwijając niezbędne umiejętności pedagogiczne. Będziesz zdobywać wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej, dydaktyki, metodyki nauczania i zarządzania klasą. Ta ścieżka studiów umożliwi Ci rozwijanie umiejętności planowania i prowadzenia lekcji, tworzenia materiałów dydaktycznych oraz oceniania postępów uczniów. Studia te otwierają przed Tobą możliwość wpływania na rozwój uczniów, wspierania ich w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz przygotowania do pełnego uczestnictwa w społeczeństwie.

nastoletni-pary-studiowanie-w-bibliotece

Studia kwalifikacyjne z zakresu terapii arteterapii w edukacji pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z wykorzystaniem sztuki i kreatywności w procesie terapeutycznym w kontekście edukacyjnym. Będziesz zgłębiać teorię i praktykę arteterapii, rozwijając umiejętności prowadzenia sesji terapeutycznych, projektowania i realizacji działań artystycznych oraz oceniania postępów uczestników. Studia te skupiają się na zrozumieniu połączenia sztuki, procesu twórczego i rozwoju osobistego, a także na rozwijaniu umiejętności komunikacji i współpracy z uczestnikami terapii. Będziesz mieć możliwość pracy z różnymi grupami wiekowymi, w tym z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, w placówkach edukacyjnych, ośrodkach zdrowia, a także w organizacjach społecznych. Studia kwalifikacyjne z arteterapii w edukacji otwierają przed Tobą możliwość wspierania rozwoju emocjonalnego, społecznego i twórczego uczestników, wykorzystując sztukę jako narzędzie terapeutyczne.

mloda-mama-uczy-dziecko-liczyc-w-domu

Studia kwalifikacyjne z zakresu integracji sensorycznej umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z terapią sensoryczną, która ma na celu wspomaganie osób z trudnościami w przetwarzaniu informacji sensorycznych. Będziesz zgłębiać teorię i praktykę integracji sensorycznej, rozwijając umiejętności diagnozy, planowania i prowadzenia terapii oraz oceniania postępów klientów. Studia te skupiają się na zrozumieniu złożonych procesów przetwarzania bodźców sensorycznych oraz na rozwijaniu umiejętności pracy z różnymi grupami wiekowymi, w tym z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Będziesz mieć możliwość pracy w placówkach zdrowia, terapeutycznych, szkołach specjalnych, a także w prywatnej praktyce terapeutycznej. Studia kwalifikacyjne z integracji sensorycznej otwierają przed Tobą możliwość wspierania rozwoju funkcji sensorycznych, umiejętności adaptacyjnych i samoregulacji u klientów, pomagając im lepiej funkcjonować w codziennym życiu.

praca-w-grupie

Studia kwalifikacyjne z zakresu socjoterapii umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z terapeutycznym podejściem do pracy z grupami społecznymi i jednostkami. Będziesz zgłębiać teorię i praktykę socjoterapii, rozwijając umiejętności prowadzenia grup terapeutycznych, budowania relacji i wsparcia emocjonalnego uczestników. Studia te skupiają się na zrozumieniu interakcji społecznych, dynamiki grupowej, komunikacji interpersonalnej oraz roli kontekstu społecznego w procesie terapeutycznym. Będziesz mieć możliwość pracy z różnymi grupami wiekowymi i społecznymi, w placówkach opieki społecznej, ośrodkach resocjalizacyjnych, a także w organizacjach społecznych. Studia kwalifikacyjne z socjoterapii otwierają przed Tobą możliwość wspierania rozwoju społecznego, komunikacyjnego i emocjonalnego uczestników, umożliwiając im lepsze funkcjonowanie w relacjach społecznych i społeczeństwie jako całości.

Studia doskonalące z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pozwalają na dalsze rozwijanie wiedzy i umiejętności w obszarze zapewniania bezpieczeństwa i higieny pracy. Będziesz pogłębiać swoją wiedzę na temat najnowszych przepisów, norm i technologii związanych z ochroną pracowników oraz analizy ryzyka zawodowego. Studia doskonalące skupiają się na rozwijaniu umiejętności diagnozowania zagrożeń, planowania i wdrażania skutecznych działań zapobiegawczych oraz zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy. Będziesz mieć możliwość udziału w warsztatach, szkoleniach i praktykach, które pozwolą Ci poszerzyć swoje kompetencje w zakresie identyfikacji, oceny i kontroli ryzyka zawodowego. Studia doskonalące z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy umożliwią Ci aktualizację wiedzy z zakresu nowych technologii, trendów i najlepszych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa pracy. Dzięki nim będziesz mógł/mogła skuteczniej przyczyniać się do tworzenia bezpiecznych warunków pracy i ochrony zdrowia pracowników.

Studia doskonalące z zakresu Doradztwa Zawodowego i Personalnego pozwalają na pogłębienie wiedzy i umiejętności związanych z pomaganiem osobom w wyborze ścieżki zawodowej i rozwoju kariery. Będziesz zgłębiać teorię i praktykę doradztwa zawodowego, rozwijając umiejętności diagnozowania potrzeb i zasobów zawodowych klientów, prowadzenia indywidualnych i grupowych sesji doradczych oraz tworzenia planów rozwoju zawodowego. Studia te skupiają się na rozumieniu rynku pracy, trendów zawodowych, narzędzi diagnozy kompetencji i interesów zawodowych, a także na rozwijaniu umiejętności doradczych i komunikacyjnych. Będziesz mieć możliwość pracy w poradniach zawodowych, agencjach doradztwa personalnego, placówkach szkoleniowych, a także w organizacjach społecznych i instytucjach publicznych zajmujących się wsparciem zawodowym. Studia doskonalące z Doradztwa Zawodowego i Personalnego umożliwiają Ci wspieranie innych osób w odkrywaniu swojego potencjału zawodowego, podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących kariery oraz osiąganiu sukcesu zawodowego i satysfakcji zawodowej.

Studia doskonalące z zakresu e-administracji publicznej pozwalają na rozwijanie wiedzy i umiejętności związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych w sektorze administracji publicznej. Będziesz zgłębiać zagadnienia związane z digitalizacją i informatyzacją procesów administracyjnych, e-usługami publicznymi, ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem cybernetycznym oraz zarządzaniem projektami e-administracyjnymi. Studia te skupiają się na rozwijaniu umiejętności projektowania, wdrażania i oceny systemów informatycznych w administracji publicznej, a także na zrozumieniu społecznych i prawnych aspektów związanych z e-administracją. Będziesz mieć możliwość pracy w instytucjach administracji publicznej, urzędach, agencjach i jednostkach odpowiedzialnych za wprowadzanie rozwiązań e-administracyjnych, a także w firmach technologicznych i konsultingowych specjalizujących się w usługach dla sektora publicznego. Studia doskonalące z e-administracji publicznej umożliwiają Ci przyczynienie się do usprawnienia procesów administracyjnych, zwiększenia efektywności i dostępności usług publicznych oraz budowania społeczeństwa opartego na nowoczesnych technologiach.

dorywcza-ekipa-o-spotkaniu-na-temat-polityki-ekologicznej

Studia doskonalące z zakresu gospodarki odpadami pozwalają na rozwijanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności związanych z efektywnym zarządzaniem odpadami i ochroną środowiska. Będziesz zgłębiać zagadnienia dotyczące polityki odpadowej, prawnych i regulacyjnych ram działania, planowania i organizacji systemów gospodarki odpadami, technologii przetwarzania i utylizacji odpadów, a także zagadnień związanych z recyklingiem i odzyskiem surowców wtórnych. Studia te skupiają się na zrozumieniu problematyki odpadowej, w tym aspektów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych związanych z zarządzaniem odpadami. Będziesz mieć możliwość pracy w firmach zajmujących się gospodarką odpadami, instytucjach nadzoru i regulacji środowiskowej, agencjach ochrony środowiska, a także w samorządach i administracji publicznej odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami. Studia doskonalące z gospodarki odpadami umożliwiają Ci przyczynienie się do optymalizacji procesów gospodarki odpadami, promowania recyklingu i zrównoważonego rozwoju, a także podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i poprawy jakości życia społeczności lokalnych.

Studia doskonalące z zakresu Industry 4.0 pozwalają na pogłębienie wiedzy i umiejętności związanych z rewolucją przemysłową 4.0, która obejmuje wykorzystanie zaawansowanych technologii w procesach produkcyjnych i zarządzaniu przedsiębiorstwem. Będziesz zgłębiać zagadnienia związane z automatyzacją, robotyzacją, sztuczną inteligencją, internetem rzeczy, analizą danych, chmurą obliczeniową oraz cyberbezpieczeństwem. Studia te skupiają się na zrozumieniu wpływu nowych technologii na przemysł, gospodarkę i społeczeństwo, a także na rozwijaniu umiejętności zarządzania zmianą, projektowania innowacji i wykorzystywania narzędzi cyfrowych w biznesie. Będziesz mieć możliwość pracy w firmach przemysłowych, konsultingowych, start-upach technologicznych oraz instytucjach badawczych i naukowych związanych z rozwojem technologii przemysłowych. Studia doskonalące z Industry 4.0 umożliwiają Ci przyczynienie się do transformacji przemysłu i biznesu, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, optymalizacji procesów produkcyjnych oraz tworzenia nowych modeli biznesowych opartych na zaawansowanych technologiach.

Studia doskonalące z zakresu koordynacji dostępności pozwalają na rozwijanie wiedzy i umiejętności związanych z zapewnianiem pełnej dostępności dla osób o różnych rodzajach niepełnosprawności. Będziesz zgłębiać zagadnienia dotyczące praw osób niepełnosprawnych, projektowania dostępnych środowisk, tworzenia programów dostępności, komunikacji bez barier oraz zarządzania projektami dostępności. Studia te skupiają się na zrozumieniu potrzeb i perspektyw osób z niepełnosprawnością, a także na rozwijaniu umiejętności koordynacji działań i współpracy z różnymi podmiotami w celu tworzenia dostępnych i inkludujących środowisk. Będziesz mieć możliwość pracy w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych, placówkach edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych, a także w firmach i przedsiębiorstwach, gdzie będziesz odpowiedzialny/odpowiedzialna za tworzenie polityki i praktyk dostępności. Studia doskonalące z koordynacji dostępności umożliwiają Ci przyczynienie się do budowania społeczeństwa równego i inkludującego, eliminowania barier architektonicznych i komunikacyjnych oraz tworzenia warunków umożliwiających pełne uczestnictwo osób z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia społecznego.

Studia doskonalące z zakresu menadżera jednostek administracji publicznej pozwalają na rozwijanie wiedzy i umiejętności związanych z efektywnym zarządzaniem w sektorze publicznym. Będziesz zgłębiać zagadnienia dotyczące polityki publicznej, zarządzania zasobami ludzkimi, finansami publicznymi, prawnymi aspektami administracji oraz doskonalenia jakości usług publicznych. Studia te skupiają się na zrozumieniu specyfiki pracy w sektorze publicznym, a także na rozwijaniu umiejętności planowania, organizowania, koordynowania i oceny działań administracyjnych. Będziesz mieć możliwość pracy w instytucjach administracji publicznej na różnych szczeblach, w urzędach, agencjach rządowych i samorządowych, a także w organizacjach międzynarodowych zajmujących się administracją publiczną. Studia doskonalące z menadżera jednostek administracji publicznej umożliwiają Ci przyczynienie się do doskonalenia procesów administracyjnych, skutecznego zarządzania zasobami publicznymi, wprowadzania innowacji i podnoszenia jakości usług dla społeczeństwa.

Studia doskonalące z zakresu neurologopedii pozwalają na rozwijanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności związanych z diagnozowaniem i terapią komunikacyjno-językową u osób z zaburzeniami neurologicznymi. Będziesz zgłębiać zagadnienia dotyczące neurologii, neuroanatomii, neurofizjologii oraz procesów poznawczych związanych z komunikacją i językiem. Studia te skupiają się na rozwijaniu umiejętności oceny, diagnozy i terapii w zakresie zaburzeń mowy, afazji, dysartrii, zaburzeń połykania i innych trudności komunikacyjno-językowych związanych z uszkodzeniami mózgu. Będziesz mieć możliwość praktycznego szkolenia i zdobywania doświadczenia w pracy z osobami po udarze, z chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym i innymi schorzeniami neurologicznymi. Studia doskonalące z neurologopedii umożliwiają Ci pracę w placówkach opieki zdrowotnej, szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych, a także w poradniach logopedycznych, gdzie będziesz wspierać pacjentów w odzyskiwaniu i rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, poprawie mowy i połykania oraz adaptacji do trudności wynikających z uszkodzeń neurologicznych.

ludzie-w-biurze

Studia doskonalące z zakresu nowoczesnego zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie i administracji pozwalają na rozwijanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności związanych z efektywnym zarządzaniem zasobami ludzkimi. Będziesz zgłębiać zagadnienia dotyczące rekrutacji, selekcji, szkolenia i rozwoju pracowników, oceny pracowniczej, motywacji, tworzenia polityki personalnej oraz zarządzania zmianą organizacyjną. Studia te skupiają się na zrozumieniu współczesnych trendów i wyzwań w zarządzaniu kadrami, a także na rozwijaniu umiejętności analizy potrzeb kadrowych, projektowania strategii personalnych i tworzenia efektywnych systemów zarządzania pracownikami. Będziesz mieć możliwość pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, firmach konsultingowych oraz działach HR, gdzie będziesz odpowiedzialny/odpowiedzialna za planowanie, wdrażanie i monitorowanie procesów związanych z zarządzaniem kadrami. Studia doskonalące z nowoczesnego zarządzania kadrami umożliwiają Ci przyczynienie się do efektywnego wykorzystania potencjału ludzkiego w organizacji, tworzenia korzystnego środowiska pracy, zwiększenia zaangażowania pracowników oraz osiągania celów strategicznych przedsiębiorstwa czy instytucji.

koledzy-w-biurze-rozmawiaja-ze-soba-trzymajac-notebooka

Studia doskonalące z zakresu nowoczesnego zarządzania w firmie o profilu górniczym pozwalają na rozwijanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności związanych z efektywnym zarządzaniem w branży górniczej. Będziesz zgłębiać zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w pracy, zarządzania ryzykiem, optymalizacji procesów wydobywczych, zarządzania zasobami naturalnymi oraz innowacji technologicznych w górnictwie. Studia te skupiają się na zrozumieniu specyfiki pracy w branży górniczej, a także na rozwijaniu umiejętności analizy i planowania działalności górniczej, zarządzania zespołami, doskonalenia procesów oraz tworzenia strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Będziesz mieć możliwość pracy w firmach górniczych, kopalniach, przedsiębiorstwach związanych z sektorem energetycznym, a także w instytucjach nadzoru górniczego czy instytutach badawczych specjalizujących się w dziedzinie górnictwa. Studia doskonalące z nowoczesnego zarządzania w firmie o profilu górniczym umożliwiają Ci przyczynienie się do doskonalenia procesów wydobywczych, zapewnienia bezpieczeństwa pracy, optymalizacji zasobów oraz wprowadzania innowacji technologicznych w branży górniczej.

szczesliwy-mlody-biznesmen-kaukaski

Studia doskonalące z zakresu ochrony danych osobowych w administracji publicznej w świetle przepisów RODO pozwalają na pogłębienie wiedzy i umiejętności związanych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ich zastosowaniem w sektorze administracji publicznej. Będziesz zgłębiać zagadnienia związane z zasadami przetwarzania danych osobowych, obowiązkami administratorów danych, prawami osób, których dane dotyczą, odpowiedzialnością za naruszenie przepisów RODO oraz procedurami związanymi z ochroną danych. Studia te skupiają się na zrozumieniu specyfiki ochrony danych osobowych w sektorze publicznym, a także na rozwijaniu umiejętności analizy i interpretacji przepisów, opracowywania polityki ochrony danych, tworzenia procedur i systemów zabezpieczających oraz audytowania zgodności z przepisami RODO. Będziesz mieć możliwość pracy w instytucjach administracji publicznej, urzędach, agencjach rządowych i samorządowych, gdzie będziesz odpowiedzialny/odpowiedzialna za wprowadzenie i utrzymanie skutecznych mechanizmów ochrony danych osobowych. Studia doskonalące z ochrony danych osobowych w administracji publicznej umożliwiają Ci przyczynienie się do zapewnienia zgodności działań administracji z przepisami RODO, ochrony prywatności obywateli oraz budowania zaufania społecznego w zakresie przetwarzania danych osobowych przez administrację publiczną.

Studia doskonalące z zakresu prawa pracy w praktyce administracji publicznej pozwalają na rozwijanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności związanych z prawem pracy w kontekście pracy w sektorze administracji publicznej. Będziesz zgłębiać zagadnienia dotyczące umów o pracę, warunków zatrudnienia, wynagrodzeń, czasu pracy, urlopów, ochrony praw pracowniczych oraz postępowań dyscyplinarnych w administracji publicznej. Studia te skupiają się na zrozumieniu specyfiki prawa pracy w sektorze publicznym, a także na rozwijaniu umiejętności analizy przepisów, interpretacji prawa pracy, podejmowania decyzji kadrowych i rozwiązywania problemów prawnych związanych z zatrudnieniem w administracji publicznej. Będziesz mieć możliwość pracy w instytucjach administracji publicznej, urzędach, agencjach rządowych i samorządowych, gdzie będziesz odpowiedzialny/odpowiedzialna za stosowanie i interpretację przepisów prawa pracy w kontekście zatrudnienia w administracji. Studia doskonalące z prawa pracy w praktyce administracji publicznej umożliwiają Ci przyczynienie się do zapewnienia zgodności działań administracji z przepisami prawa pracy, ochrony praw pracowniczych, a także skutecznego zarządzania kadrami w sektorze publicznym.

In the psychologist’s office. Man and woman talking

Studia doskonalące z zakresu psychologii w biznesie pozwalają na rozwijanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności związanych z wykorzystaniem psychologicznych narzędzi i technik w kontekście biznesowym. Będziesz zgłębiać zagadnienia dotyczące zachowań i motywacji pracowników, komunikacji interpersonalnej, efektywnego przywództwa, budowania zespołów, zarządzania konfliktem oraz rozwoju kariery zawodowej. Studia te skupiają się na zrozumieniu psychologicznych czynników wpływających na funkcjonowanie organizacji, a także na rozwijaniu umiejętności analizy sytuacji biznesowych, diagnozowania potrzeb organizacyjnych, projektowania programów rozwoju pracowników oraz oceny efektywności działań w obszarze psychologii w biznesie. Będziesz mieć możliwość pracy w firmach i przedsiębiorstwach, działach HR, firmach konsultingowych, a także w instytucjach badawczych specjalizujących się w psychologii biznesu. Studia doskonalące z psychologii w biznesie umożliwiają Ci przyczynienie się do budowania zdrowego i efektywnego środowiska pracy, rozwijania kompetencji pracowników, zwiększania zaangażowania i satysfakcji zawodowej oraz osiągania sukcesów biznesowych.

mezczyzna-pozycja-przy-stacja-kolejowa-uzywac-telefon-komorkowego

Studia doskonalące z zakresu zarządzania logistycznego transportem kolejowym pozwalają na rozwijanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności związanych z efektywnym zarządzaniem logistyką i transportem kolejowym. Będziesz zgłębiać zagadnienia dotyczące planowania tras, organizacji przewozów, zarządzania flotą taboru kolejowego, optymalizacji procesów logistycznych, analizy efektywności i kosztów transportu, a także rozwoju strategii logistycznych w kontekście transportu kolejowego. Studia te skupiają się na zrozumieniu specyfiki transportu kolejowego, w tym przepisów i norm dotyczących bezpieczeństwa kolejowego, zarządzania infrastrukturą kolejową oraz logistyki dostaw. Będziesz mieć możliwość pracy w przedsiębiorstwach kolejowych, spółkach zarządzających infrastrukturą kolejową, firmach logistycznych, agencjach transportowych oraz instytucjach zajmujących się planowaniem i regulacją transportu kolejowego. Studia doskonalące z zarządzania logistycznego transportem kolejowym umożliwiają Ci przyczynienie się do optymalizacji procesów transportowych, zapewnienia efektywnego wykorzystania infrastruktury kolejowej, minimalizacji kosztów i ryzyka związanego z transportem kolejowym oraz poprawy jakości usług logistycznych w sektorze kolejowym.

Studia z zakresu zarządzania oświatą pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego zarządzania placówkami oświatowymi. Będziesz zgłębiać zagadnienia związane z planowaniem, organizowaniem, kontrolą i oceną pracy w placówce edukacyjnej. Studia te skupiają się na rozwijaniu umiejętności przywództwa, komunikacji, zarządzania zespołem, budowania relacji z rodzicami i społecznością lokalną. Będziesz mieć możliwość pracy jako dyrektor/dyrektorka szkoły, kierownik/kierowniczka placówki oświatowej lub ekspert/ekspertka ds. zarządzania oświatą w instytucjach publicznych. Studia kwalifikacyjne z zarządzania oświatą umożliwią Ci przyczynienie się do doskonalenia jakości edukacji, tworzenia efektywnych strategii rozwoju placówki, a także budowania silnej i wspierającej społeczności edukacyjnej.

trener-pilki-noznej-uczacy-dzieci-pelnego-strzalu

Studia doskonalące z zakresu zarządzania w sporcie pozwalają na rozwijanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności związanych z efektywnym zarządzaniem w sektorze sportu. Będziesz zgłębiać zagadnienia dotyczące zarządzania klubami sportowymi, organizacji sportowych, wydarzeń sportowych, marketingu sportowego, budżetowania, sponsoringu oraz rozwoju talentów sportowych. Studia te skupiają się na zrozumieniu specyfiki branży sportowej, w tym ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych aspektów zarządzania w sporcie. Będziesz mieć możliwość pracy w klubach sportowych, federacjach sportowych, agencjach sportowych, firmach zajmujących się marketingiem sportowym, a także w instytucjach publicznych odpowiedzialnych za rozwój sportu. Studia doskonalące z zarządzania w sporcie umożliwiają Ci przyczynienie się do skutecznego zarządzania organizacjami sportowymi, rozwijania strategii rozwoju sportu, pozyskiwania sponsorów i inwestorów, budowania marki sportowej oraz wspierania rozwoju sportowców i talentów.

Rekrutacja i terminy

Chciałbyś dołączyć do naszej inspirującej społeczności akademickiej? Teraz masz szansę! Rozpocznij swoją edukacyjną przygodę, aplikując na nasze prestiżowe programy studiów. Zapewniamy Ci prosty i przejrzysty proces rekrutacji, który pozwoli Ci spełnić Twoje akademickie marzenia. Sprawdź nasze terminy rekrutacji i dowiedz się więcej na temat wymaganych dokumentów. Już niedługo będziesz mógł rozpocząć studia, które otworzą przed Tobą nieograniczone możliwości.

ludzie-w-biurze